Zespół Szkół Ogólnokształc±cych Integracyjnych nr 5 w Krakowie
Szkoła Podstawowa nr 105
im. Ludwiki Wawrzyńskiej
Gimnazjum nr 49
im. Kawalerów Orderu U¶miechu

Nasz adres:  os. Słoneczne 12, 31-957 Kraków,    e-mail: gim49krakow@tlen.pl

  1. STRONA GŁÓWNA
  2. REKRUTACJA
  3. O SZKOLE
  4. NAUCZYCIELE
  5. Z ŻYCIA SZKOŁY
  6. Słoneczna InteGRAcja
  7. DOKUMENTY

Szkoła Podstawowa- wymagania
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
Wymagania edukacyjne- klasa 1 (doc)
Wymagania edukacyjne- język angielski 1 (word)

Wymagania edukacyjne- klasa 3 (doc)
Kryteria oceniania- język angielski klasa 2,3 (pdf)
Ocenianie w nauczaniu pocz±tkowym(doc)


KLASA IV
Wymagania edukacyjne- matematyka - klasa IV (doc)
Wymagania edukacyjne- jezyk polski - klasa IV (doc)
Wymagania edukacyjne- przyroda - klasa IV (doc)
Wymagania edukacyjne- historia - klasa IV (doc)
Wymagania edukacyjne- wf - klasa IV (doc)
Wymagania edukacyjne- informatyka - klasa IV (doc)
Wymagania edukacyjne- muzyka - klasa IV (doc)
Wymagania edukacyjne- język angielski - klasa IV (doc)
Wymagania edukacyjne- technika - klasa IV (pdf)
Wymagania edukacyjne- WDŻ - klasa IV (pdf)
Wymagania edukacyjne- Plastyka - klasa IV (doc)

KLASA V i VI

Wymagania edukacyjne- matematyka - klasa V (doc)
Wymagania edukacyjne- matematyka - klasa VI (PDF)
Kryteria oceniania- język polski- klasa V (PDF)
Kryteria oceniania- język polski- klasa VI (docx)
Kryteria oceniania- język angielski 5 (doc)
Kryteria oceniania- język angielski-klasa 6 (doc)
Wymagania edukacyjne- Historia V (word)-
Wymagania edukacyjne- religia - klasa VI (word)
Wymagania edukacyjne- przyroda - klasa V- VI (word)
Wymagania edukacyjne- zajęcia techniczne - klasa V- VI (word)
Kryteria oceniania- Zajęcia komputerowe IV- VI (pdf)
Zasady obowi±zuj±ce na lekcjach wf (word)
Wymagania na poszczególne oceny z wf (word)
Program WDŻ (word)
Wymagania edukacyjne- Plastyka - klasa IV (doc)

KLASA VII
Wymagania edukacyjne- matematyka - klasa VII (pdf)
Wymagania edukacyjne- jezyk polski - klasa VII (doc)
Wymagania edukacyjne- historia - klasa VII (doc)
Wymagania edukacyjne- jezyk angielski - klasa VII (doc)
Wymagania edukacyjne- jezyk rosyjski - klasa VII (doc)
Wymagania edukacyjne- biologia - klasa VII (pdf)
Wymagania edukacyjne- geografia - klasa VII (doc)
Wymagania edukacyjne- chemia - klasa VII (doc)
Wymagania edukacyjne- fizyka - klasa VII (pdf)
Wymagania edukacyjne- wf - klasa VII (doc)
Wymagania edukacyjne- informatyka - klasa VII (doc)
Wymagania edukacyjne- muzyka - klasa VII (doc)
Wymagania edukacyjne- WDŻ - klasa VII (pdf)
Wymagania edukacyjne- Plastyka - klasa IV (doc)