Zespół Szkół Ogólnokształc±cych Integracyjnych nr 5 w Krakowie
Szkoła Podstawowa nr 105
im. Ludwiki Wawrzyńskiej
Gimnazjum nr 49
im. Kawalerów Orderu U¶miechu

Nasz adres:  os. Słoneczne 12, 31-957 Kraków,    e-mail: gim49krakow@tlen.pl

  1. STRONA GŁÓWNA
  2. REKRUTACJA
  3. O SZKOLE
  4. NAUCZYCIELE
  5. Z ŻYCIA SZKOŁY
  6. Słoneczna InteGRAcja
  7. DOKUMENTY

Gimnazjum- wymagania
MATEMATYKA

Podstawa programowa- matematyka - klasa I, II, III (PDF)
Wymagania edukacyjne z matematyki- klasa I gim (word)
Wymagania edukacyjne z matematyki- klasa II gim (PDF)
Wymagania edukacyjne z matematyki- klasa III gim (word)
Zasady oceniania z matematyki (PDF)

JĘZYK POLSKI

Plan wynikowy klasa I (word)- materiały WSIP
Plan wynikowy klasa II (word)- materiały WSIP
Plan wynikowy klasa III (word)- materiały WSIP

GEOGRAFIA

Wymagania edukacyjne- klasa I gim (word)- materiały Nowej Ery
Wymagania edukacyjne - klasa II gim (word)- materiały Nowej Ery
Wymagania edukacyjne - klasa III gim (word)- materiały Nowej Ery

BIOLOGIA

Wymagania edukacyjne- klasa I gim (word)- materiały Nowej Ery
Wymagania edukacyjne - klasa II gim (word)- materiały Nowej Ery
Wymagania edukacyjne - klasa III gim (word)- materiały Nowej Ery

CHEMIA

Wymagania edukacyjne- klasa I gim (word)- materiały Nowej Ery
Wymagania edukacyjne - klasa II gim (word)- materiały Nowej Ery
Wymagania edukacyjne - klasa III gim (word)- materiały Nowej Ery

FIZYKA

Wymagania edukacyjne- gimnazjum klasa I, II, III(word)- materiały wyd. Zamkor

HISTORIA

Wymagania edukacyjne- klasa I gim (word)- materiały Nowej Ery
Wymagania edukacyjne - klasa II gim (word)- materiały Nowej Ery
Wymagania edukacyjne - klasa III gim (word)- materiały Nowej Ery
Podstawa programowa- historia - klasa I, II, III (word)

WOS

Wymagania edukacyjne- klasa I gim (word)- materiały Nowej Ery
Wymagania edukacyjne - klasa II gim (word)- materiały Nowej Ery
Podstawa programowa- WOS (word)

JĘZYKI NOWOŻYTNE

Wymagania edukacyjne- gimnazjum (word)

ZAJĘCIA TECHNICZNE

Wymagania edukacyjne- klasa I gim (word)- materiały Nowej Ery
Wymagania edukacyjne - klasa II gim- zajęcia żywieniowe(word)- materiały Nowej Ery
Wymagania edukacyjne - klasa II gim - zajęcia elektryczno- elektroniczne (word)- materiały Nowej Ery

INFORMATYKA

Kryteria oceniania- gimnazjum (pdf)

RELIGIA

Kryteria oceniania- gimnazjum klasa I (word)- materiały wyd. ¶w. Stanisława BM
Kryteria oceniania- gimnazjum klasa II (word)- materiały wyd. ¶w. Stanisława BM
Kryteria oceniania- gimnazjum klasa III (word)- materiały wyd. ¶w. Stanisława BM

WYCHOWANIE FIZYCZNE
Zasady obowi±zuj±ce na lekcjach wf (word)
Wymagania na poszczególne oceny z wf (word)

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

Program WDŻ (word)