Zespół Szkół Ogólnokształc±cych Integracyjnych nr 5 w Krakowie
Szkoła Podstawowa nr 105
im. Ludwiki Wawrzyńskiej
Gimnazjum nr 49
im. Kawalerów Orderu U¶miechu

Nasz adres:  os. Słoneczne 12, 31-957 Kraków,    e-mail: gim49krakow@tlen.pl

  1. STRONA GŁÓWNA
  2. REKRUTACJA
  3. O SZKOLE
  4. NAUCZYCIELE
  5. Z ŻYCIA SZKOŁY
  6. Słoneczna InteGRAcja
  7. DOKUMENTY

Aktualno¶ci- rok 2017/ 2018


NAGRODY DLA NAUCZYCIELI SŁONECZNEJ INTEGRACJI

Aż czterech nauczycieli mocno zwi±zanych z projektem "Słonecznej Integracji", zostało uhonorowanych odznaczeniami i nagrodami ministerialnymi. GRATULUJEMY !!!
A sukcesów zawodowych i "zauważania ich" przez przełożonych życzymy wszystkim aktywistom Słonecznej InteGRAcji.

W góręRATUJEMY I UCZYMY RATOWAĆ- - bijemy rekord WOSP

Po raz kolejny, 16 pazdziernika 2017 r. w godz. 12.00 - 12.30, uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi z Oddziałami Gimnazjalnymi nr 105 wł±czyli się do akcji WOSP bicia rekordu jednoczesnej resuscytacji kr±żeniowo - oddechowej #UczymyRatować

Relacja filmowa

W góręPROFESOR PHILIP ZIMBARDO W NASZEJ SZKOLE!
Swiatowej sławy psycholog społeczny, autor realizowanego w naszej szkole Projektu Bohaterskiej Wyobrazni( HIP) odwiedził nasz± szkołę nieprzypadkowo. Jeste¶my jedynym w Krakowie Akredytowanym O¶rodkiem Szkoleniowym Projektu i prowadzimy szkolenia dla nauczycieli. Na spotkanie z Profesorem przybyło mnóstwo go¶ci z naszego miasta, ale również z Wrocławia i Gliwic. Byli w¶ród nich certyfikowani nauczyciele HIP, psycholodzy, studenci, uczniowie, ich rodzice oraz grono pedagogiczne naszej szkoły. Gdy, z niewielkim opóznieniem, nasz go¶ć honorowy przybył na spotkanie, został powitany chlebem i sol± przez najmłodszych uczniów naszej szkoły. Obdarowany przez nie czapk± krakowsk± z dum± założył j± na głowę.
Profesor z zainteresowaniem obejrzał prezentację pokazuj±c±, jak realizowany jest Projekt i szkolenia dla nauczycieli. Następnie wszyscy z przyjemno¶ci± obejrzeli przedstawienie zrealizowane w formie pantomimy oraz pokaz tańca przygotowane przez uczniów naszej szkoły. Gdy ucichły oklaski, nast±pił moment, na który wszyscy czekali - wykład profesora Zimbardo. Opowiadał on o swojej pracy, eksperymencie stanfordzkim, paradoksie czasu oraz Projekcie Bohaterskiej Wyobrazni.

Go¶ć honorowy rozmawiał też z uczestnikami spotkania, podpisywał ksi±żki rozdawał autografy oraz pozował do zdjęć. Spotkanie to było wyj±tkowym do¶wiadczeniem, profesor słusznie jest okre¶lany mianem charyzmatycznego, niezwykłego człowieka, który mimo sławy, która mu towarzyszy, pozostał skromnym, serdecznym człowiekiem.

W góręDORADZTWO ZAWODOWE- SPInKA
W szkole w roku 2017/2018 rozpoczyna działalno¶ć Szkolny Punkt Informacji i Kariery ( SPInKA ) realizowany w ramach projektu "Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II".
Projekt jest współfinansowany ze ¶rodków Europejskiego Funduszu Społecznego. Ma na celu przygotowanie uczniów do ¶wiadomego wyboru zawodu zgodnie z ich zainteresowaniami i możliwo¶ciami, dostarczenie informacji o zawodach, wymaganiach rynku pracy, o systemie szkolnictwa ponadgimnazjalnego, a także wł±czenie rodziców w proces edukacyjno - zawodowy swojego dziecka. Adresatami podejmowanych działań w ramach SPInKI są uczniowie klas II, III gimnazjum oraz ich rodzice.
Wsparcie doradcze polega na realizacji warsztatów ( spotkania w klasie, wycieczki zawodoznawcze, debaty tematyczne ) oraz indywidualne konsultacje. Efektem końcowym będzie stworzenie przez ucznia kl. III Indywidualnego Planu Działań i otrzymanie za¶wiadczenia. Udział w programie jest bezpłatny.

W dniach 5.09.2017 – 20.09.2017 w¶ród uczniów gimnazjum prowadzona będzie rekrutacja na zajęcia doradcze. Formularze zgłoszeniowe dostępne s± u wychowawcy oraz u doradcy zawodowego- pani Małgorzaty Hyry.
Dyżur doradcy zawodowego dla uczniów kl. II i III gimnazjum : sala nr 37
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa: zał±cznik

W górę