Zespół Szkół Ogólnokształc±cych Integracyjnych nr 5 w Krakowie
Szkoła Podstawowa nr 105
im. Ludwiki Wawrzyńskiej
Gimnazjum nr 49
im. Kawalerów Orderu U¶miechu

Nasz adres:  os. Słoneczne 12, 31-957 Kraków,    e-mail: gim49krakow@tlen.pl

  1. STRONA GŁÓWNA
  2. REKRUTACJA
  3. O SZKOLE
  4. NAUCZYCIELE
  5. Z ŻYCIA SZKOŁY
  6. Słoneczna InteGRAcja
  7. DOKUMENTY

Wydarzenia- klasy 4-6 SP i gimnazjum


GODZINA PASOWEJ RÓŻY

Dnia 19 czerwca br. u nas w szkole odbyła się 13 edycja "Godziny P±sowej Róży" pod opiek± artystyczn± Pani Marii Konieckiej i Pani Edyty Korzeniowskiej. Uczniowie ze wszystkich klas mieli szansę zaprezentować swoje ukryte talenty. Gospodarzami spotkania byli: absolwentka naszej szkoły Edyta Dawidziuk i Radek Radoszek - uczeń kl.IIIa
Na samym pocz±tku mieli¶my okazję podziwiać pracę naszych szkolnych twórców. Młodzi arty¶ci plastycy pod opiek± Pani Ewy Trzósło przygotowali wiele wspaniałych dzieł. Następnym punktem w planie był pokaz drugoklasistów, którzy przygotowali przedstawienie o "Panu Kleksie". Również w naszym przeglądzie brały udział osoby utalentowane poetycko i tanecznie. Jeden z uczniów kl. IV postanowił zaprezentować nam pantomimę, inna uczennica przygotowała swój własny układ taneczny, a jeszcze inny uczeń zatańczył break dance. Na naszej scenie znalazło się również miejsce dla grupy projektowej "Dance with Me". Ich projekt skupiał się na tańcu, więc i nam zaprezentowali kilka układów takich jak: taniec ze Słowacji, Turcji, Grecji i Portugalii. Było po prosu wspaniale. Cało¶ć zakończyła się rozdaniem pami±tkowych kart i przemówieniem Pani Dyrektor.

W góręSEJMIK EKOLOGICZNY

W górę


"TAJEMNICZY LAS"

Gratulujemy naszej uczennicy kl. 4b. Wiktorii Krupie, która razem z kolegami z klasy brała udział w V Międzynarodowym Konkursie Plastycznym pt. "Tajemniczy las". W¶ród ponad 1500 prac, interpretacja plastyczna Wiktorii: Historia zaklętego lasu, zdobyła kwalifikację na wystawę pokonkursow±. Opiekunem artystycznym był nauczyciel Aldona Rumińska- Szalska.
Finał miał miejsce 30 maja 2015 r. w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w Palmiarni "Victoria".

W góręCUDOWNIE

To najlepsza odpowiedz na pytanie dotycz±ce naszego ostatniego już spotkania projektowego "Dance with me", które odbyło się w dniach 16 -19 maja 2015 r. w tureckim Dikili. Nasz± szkołę reprezentowało 3 uczniów i 2 nauczycieli.
Przez cztery dni pobytu do¶wiadczyli¶my ogromnej go¶cinno¶ci ze strony naszych gospodarzy, rozpieszczała nas słoneczna pogoda, owiewała morska bryza i kusiła czysta woda. Odwiedzili¶my dwa starożytne miasta - Pergamon i Efez, gdzie na każdym kroku czuć było Historię. Byli¶my w Domu Maryi Panny (tam według tradycji mieszkała przez ostatnie lata swojego życia), który okazał się miejscem pielgrzymki i modlitwy również dla muzułmanów.
Brali¶my udział w inscenizacji czę¶ci tureckiego wesela i tańczyli¶my miejscowe tańce. Oczywi¶cie nie zabrakło czasu na wizytę w szkole, gdzie razem z rówie¶nikami z innych krajów uczestniczyli¶my w lekcjach. Dla wielu osób bardzo ciekawym punktem programu była wizyta w meczecie i spotkanie z miejscowym duchownym, czyli imamem. Wszystko to w otoczeniu ciekawej kultury i wspaniałej kuchni. Odnowili¶my nasze przyjaznie, zawarli¶my nowe i tylko szkoda, że to koniec naszej wielkiej, tanecznej Przygody.

W góręKONKURS RECYTATORSKI

Rzeczywisto¶ć literack± można tworzyć, ale i odtwarzać. Pierwsza z tych czynno¶ci wymaga i twórczej refleksji. Druga z kolei zwana m.in. recytacj± wi±że się z umiejętno¶ci± wnikania i przeżywania poezji lub prozy oraz w pewnym stopniu identyfikowaniem się z autorem tekstu. Zrozumienie słowa literackiego, przyswojenie i odtworzenie z pamięci w poł±czeniu z wła¶ciw± intonacj± i deklamacj± to zadanie dla miło¶ników recytacji. Takich uczniów zjednoczył wła¶nie konkurs recytatorski dla klas IV-VI, który odbył się 8 maja 2015r. w naszej szkole. Zadaniem uczniów była recytacja dowolnego fragmentu prozy oraz utworu poetyckiego. Uczniowie wykazali się dobrym opanowaniem tekstu i ciekaw± interpretacj± utworów.

I miejsce: Eliza Ralczenko
II miejsce: Oliwia Chochorowska
III miejsce: Julia Drop

Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy, a zwycięzcom gratulujemy. Zapraszamy już za rok!
Organizatorzy: Maria Koniecka, Edyta Korzeniowska

W górę


TYDZIEŃ DLA SERCA

W ramach "Tygodnia dla serca" oraz realizacji Projektu Edukacyjnego pt: "Żyj sportowo", 14.05.2015 r. go¶cili¶my w naszej szkole sportowca, wielokrotnego uczestnika paraolimpiad – Rafała Szumca. Przedstawił swoj± drogę kariery sportowej i udowodnił, że każdy może żyć aktywnie i na sportowo.

W góręDZIEŃ FLAGI

W ubiegły weekend obchodzili¶my ważne ¶więta narodowe – 2 maja - Dzień Flagi , a 3 maja ¶więto Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Zainspirowani przez inne szkoły chcieli¶my w nietypowy sposób przypomnieć jak ważne powinny być dla Polaków barwy narodowe. W zwi±zku z tym klasy IV-VI Szkoły Podstawowej wzięły udział w projekcie - "Stańmy się flag±", który polegał na ubraniu się w barwy czerwono - białe i zapozowanie do zdjęcia. Oto efekty tych starań! Na zdjęciach przedstawiamy różne sposoby "stawania się" flag± naszego państwa. Rozstrzygnięcie konkursu na najlepszy pomysł już wkrótce.

W góręNOC OTWARTA W GIMNAZJUM

W górę
I MIEJSCE DLA G49 W KONKURSIE "NA SKRZYDŁACH HISTORII"

Po 7 miesi±cach zmagań drużyna Patryk Hiro & Kacper Buras pod dowództwem p. Ryszarda Kułagi, zdobyła I miejsce w X edycji konkursu "Na skrzydłach Historii" Od samego pocz±tku nasze gimnazjum wiodło prym w testach wiedzy, a drugie loty własnoręcznie wykonanym modelem szybowca pozwoliły ostatecznie zdefiniować naszych, jako najlepszych w kategorii gimnazjum. Patryk zdobył również tytuł "Mózg konkursu" za największ± wiedzę historyczn± spo¶ród uczestników zmagań! Gratulujemy sukcesów!

W górę
WYJAZD DO GRECJI- PROJEKT "DANCE WITH ME"
Przedostatnie spotkanie uczestników projektu "Dance with me" odbyło się w Grecji .
Macedonia to kolebka współczesnej cywilizacji z Aleksandrem Wielkim na czele, cudowne widoki, bo w zasadzie ile krajów może pochwalić się morzem i pięknymi górami, które wyrastaj± z płaskowyżu? A wszystko w odległo¶ci mniejszej niż Kraków-Zakopane. Wspaniałe jedzenie okraszone oliw± z oliwek, miodem, fet± i owocami morza... a ludzie u¶miechnięci i mimo kryzysu wiedz±, co to biesiada i zabawa. Zostaje jeszcze taniec - grecka Zorba, kto go nie zna?.

Nasz pobyt w Grecji to kilkudniowy rajd historyczno - kulturowy u podstawy współczesnej cywilizacji. Przyjaznie zawi±zane na lata, niepowtarzalna atmosfera. Miejsca przepełnione starożytnym duchem, wgniataj±ce człowieka w fotel: grobowiec Ojca i syna Aleksandra Wielkiego w Virginii , pierwsza stolica Macedonii- Pella , wspaniałe wodospady Eddessy oraz piękne zakamarki w mie¶cie Saloniki. Olbrzymia dawka historii, architektury, antycznej sztuki greckiej oraz wielu innych kultur. Macedonia to miejsce, gdzie starożytna Grecja przeplata się z wpływami perskimi, rzymsko - katolickimi oraz kultur± Ottomanów... Brak słów, by opisać wchłonięt± wiedzę i towarzysz±ce temu emocje! Grecjo, tęsknimy!

W górę
WYJAZD DO PORTUGALII- PROJEKT "DANCE WITH ME"

Projekt "Dance with me – Zatańcz ze mn±" zaowocował kolejnym wyjazdem uczniów i nauczycieli do szkoły partnerskiej. Tym razem była to szkoła w Chaves – w Portugalii.
15 stycznia 2015r grupa 5 uczniów i 3 nauczycieli wyruszyła w drogę. Po 12 godzinach podróży Portugalia przywitała ich ulewnym deszczem. Jednak gor±ce przyjęcie przez gospodarzy oraz atrakcyjny program, który przygotowali pozwoliły zapomnieć o niesprzyjaj±cej aurze. W planie znalazły się: zwiedzanie szkoły, lekcje języka portugalskiego i tańców ludowych, zwiedzanie miasta, wizyta u władz Chaves, a to był dopiero pocz±tek atrakcji. Potem były jeszcze całodobowa wycieczka do Guimaraes, kolebki Portugalii, zwiedzanie ¶redniowiecznego zamku i miasteczka.
Uczestnicy "Dance with me" mogli poznać nie tylko tradycje i zabytki Portugalii, ale też potrawy, zwyczaje rodzin, u których mieszkali, a przede wszystkim doskonalić język angielski – bo taki jest najważniejszy cel projektu. Dodatkow±, niewymiern±, ale kto wie, czy nie najcenniejsz± zdobycz± s± nowe przyjaznie, sympatia, jaka ł±czy młodzież z kilku europejskich szkół i fakt, ze trudno im było się rozstać ze sob±, gdy 19 stycznia odjeżdżali do swoich krajów.

W górę
INTERBLOK W GIMNAZJUM

W górę
JASEŁKA W SZKOLE

W górę
PROJEKT "DANCE WITH ME" W KRAKOWIE

STRONA PROJEKTU

W górę
GIMNAZJUM NR 49 LAUREATEM KONKURSU "PROJEKT Z KLASA"!

Jeste¶my laureatami Ogólnopolskiego Konkursu pod Honorowym Patronatem Pani Anny Komorowskiej: "Projekt z klas±"

Wśród 659 zgłoszonych projektów z całej Polski, nasz interdyscyplinarny i wieloaspektowy projekt o charakterze wolontariatu: Aby Senior brzmiało dumnie! został wytypowany ocen± jury wraz z 10 projektami do głównej nagrody- grantu pieniężnego. Grant będzie przeznaczony na realizację zaplanowanych działań w bież±cym roku szkolnym.
Wkrótce nasza szkoła otrzyma również Certyfikat "Dobrze zaPROJEKTowanej szkoły".
Projekt jest wieloetapowym, autorskim przedsięwzięciem opracowanym przez nauczyciela Aldonę Rumińsk±- Szalsk±. Realizowany jest na obecnym etapie z uczniami gimnazjum kl. I "c". (W poprzednich cyklach uczestniczyli nasi absolwenci uczniowie kl. III gim.A 2013/14).

CZYTAJ WIĘCEJ

W górę
GIMNAZJUM NR 49 LAUREATEM KONKURSU MAŁOPOLSKA SZKOŁA Z PASJA!


III edycja projektu edukacyjnego konkursu "Małopolska Szkoła z Pasj±" zakończyła się sukcesem dla naszego Gimnazjum.
Zajęli¶my II miejsce w kategorii szkół gimnazjalnych.
Praca konkursowa: "Juniorzy Seniorom" - SENIORALNY PROJEKT INTEGRACYJNY o charakterze wolontariatu, ukazywał znaczenie i potrzebę rozbudzania oraz podtrzymywania więzi międzypokoleniowych w różnych płaszczyznach wspólnej i różnej aktywnovci młodszych i starszych.

CZYTAJ WIĘCEJ

W góręKonkurs Fotograficzny: MOJE POZYTYWNE SPOJRZENIE !


Gratulujemy uczniowi klasy IVb Adrianowi Pawela za zakwalifikowanie się do półfinału konkursu fotograficznego. Opiekunem ucznia była p. Aldona Rumińska - Szalska. Konkurs obj±ł Honorowym Patronatem Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski, Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak oraz Kuratorium O¶wiaty w Krakowie. Podziękowania należ± się uczniom klasy IV b, którzy byli głównymi Bohaterami fotografii. Organizatorem Konkursu był MOS (Małopolski Ogród Sztuki) w Krakowie. Prace fotograficzne stanowiły ekspozycję fotograficzn± podczas wystawy w MOS na ul. Rajskiej 12 w Krakowie.

W góręWYJAZD DO CZECH- PROJEKT "DANCE WITH ME"


W dniach 12- 16.09.2014r. sze¶cioosobowa grupa młodzieży pod opiek± dwóch nauczycieli wzięła udział w kolejnym, już trzecim spotkaniu projektowym. Tym razem gospodarzem była czeska szkoła ZS Hutnik w Veseli nad Moravou wraz z rodzinami uczniów, którzy przyjęli do swoich domów nasz± młodzież. Cały program spotkania nastawiony był na realizację zadań projektowych, czyli poznaniu tańców regionalnych, zwyczajów, instrumentów oraz doskonalenie języka angielskiego.
Pierwszego dnia zostali¶my oficjalnie powitani przez władze miasta i szkoły, a następnie ogl±dali¶my pokaz tańca współczesnego i ludowego w wykonaniu uczniów szkoły, któremu towarzyszyła ludowa kapela. Następnie wzięli¶my udział w wycieczce do pobliskiej miejscowo¶ci Strażnica, gdzie odwiedzili¶my muzeum z wystaw± czeskich ludowych instrumentów. Również w Strażnicy zwiedzali¶my skansen i miasteczko, gdzie odbywał się festyn z okazji ¶więta Winobrania. Dzień drugi upłyn±ł na zwiedzaniu zamku, pałacu i miasta Buchlovice, gdzie młodzież mogła się zapoznać z architektur± od czasów ¶redniowiecza do XIX wieku. Cennym do¶wiadczeniem była wizyta w Velehradzie, historycznym centrum ¶redniowiecznego Państwa Wielkomorawskiego.

Ostatni dzień wizyty po¶więcony był poznaniu kultury naszych gospodarzy. Uczestniczyli¶my w warsztatach zorganizowanych na terenie szkoły, które po¶więcone były zwyczajom zwi±zanym z: Nowym Rokiem, Wielkanoc±, Bożym Narodzeniem, Dożynkami. Spiewali¶my czeskie piosenki, degustowali¶my tradycyjne przysmaki, można było wykonać pisankę czy uple¶ć wielkanocny koszyczek. Ukoronowaniem czę¶ci warsztatowej były zajęcia taneczne. Druga czę¶ć dnia po¶więcona była zawodom sportowym, w których nie było przegranych- każdy mógł znalezć dyscyplinę dla siebie. Ostatni poranek po¶więcony był na pożegnania z rodzinami, nowymi kolegami i koleżankami. Czechy wspominać będziemy bardzo miło!!!!

W górę

SLUBOWANIE KLAS I GIMNAZJUM NA RYNKU W KRAKOWIE

W górę
WYBORY ŻYCZLIWEGO UCZNIA

W górę