Zespół Szkół Ogólnokształc±cych Integracyjnych nr 5 w Krakowie
Szkoła Podstawowa nr 105
im. Ludwiki Wawrzyńskiej
Gimnazjum nr 49
im. Kawalerów Orderu U¶miechu

Nasz adres:  os. Słoneczne 12, 31-957 Kraków,    e-mail: gim49krakow@tlen.pl

  1. STRONA GŁÓWNA
  2. REKRUTACJA
  3. O SZKOLE
  4. NAUCZYCIELE
  5. Z ŻYCIA SZKOŁY
  6. Słoneczna InteGRAcja
  7. DOKUMENTY

Wydarzenia- klasy 4-6 SP i gimnazjum


ZAKOŃCZENIE ROKU KLAS III GIM


Co roku, pod koniec czerwca nadchodzi czas, w którym smutek przeplata się z u¶miechem i ze wzruszeniem. To uroczysta chwila, kiedy po raz ostatni w pełnym składzie obecne s± z nami Klasy Trzecie Gimnazjum.

Czę¶ć artystyczna uroczysto¶ci przebiegała w klimatach wspomnień "Złotych Prze-bojów lat 2010-2014" przygotowanych przez uczniów klas III z udziałem rodziców pod opiek± p. Aldony Rumińskiej.

Uczniowie złożyli podziękowanie Wszystkim Nauczycielom, Dyrekcji Szkoły, Pedagogom, Specjalistom, Wychowawcom ¶wietlicy oraz pierwszym Przewodnikom życia - Rodzicom.
Podczas uroczysto¶ci Pani Dyrektor wręczyła nagrody za bardzo dobre wyniki i szczególne postępy w nauce oraz zachowaniu, a także za sukcesy w konkursach przedmiotowych, sportowych i projektowych.

Zaszczytny, tegoroczny tytuł: Umysłu i Osobowo¶ci Roku uzyskała uczennica klasy III A Natalia Bieszczanin, która odbiła swoj± dłoń, tworz±c Aleję naszych szkolnych, zasłużonych Osobowo¶ci. Zostały wręczone również podziękowania i listy gratulacyjne Rodzicom.
Drogim Absolwentom naszej szkoły życzymy dalszego wzrastania w przekazywane warto¶ci: ambicji, odpowiedzialno¶ci, rzetelno¶ci oraz potrzebę poszukiwania dróg osobistego rozwoju, a także nieustannego budowania Człowieka w Człowieku, by "Być", a nie tylko "Mieć".

W górę