Zespół Szkół Ogólnokształc±cych Integracyjnych nr 5 w Krakowie
Szkoła Podstawowa nr 105
im. Ludwiki Wawrzyńskiej
Gimnazjum nr 49
im. Kawalerów Orderu U¶miechu

Nasz adres:  os. Słoneczne 12, 31-957 Kraków,    e-mail: gim49krakow@tlen.pl

  1. STRONA GŁÓWNA
  2. REKRUTACJA
  3. O SZKOLE
  4. NAUCZYCIELE
  5. Z ŻYCIA SZKOŁY
  6. Słoneczna InteGRAcja
  7. DOKUMENTY

Wydarzenia- klasy 4-6 SP i gimnazjum


WYJAZD DO CZECH- PROJEKT "DANCE WITH ME"


W dniach 12- 16.09.2014r. sze¶cioosobowa grupa młodzieży pod opiek± dwóch nauczycieli wzięła udział w kolejnym, już trzecim spotkaniu projektowym. Tym razem gospodarzem była czeska szkoła ZS Hutnik w Veseli nad Moravou wraz z rodzinami uczniów, którzy przyjęli do swoich domów nasz± młodzież. Cały program spotkania nastawiony był na realizację zadań projektowych, czyli poznaniu tańców regionalnych, zwyczajów, instrumentów oraz doskonalenie języka angielskiego.
Pierwszego dnia zostali¶my oficjalnie powitani przez władze miasta i szkoły, a następnie ogl±dali¶my pokaz tańca współczesnego i ludowego w wykonaniu uczniów szkoły, któremu towarzyszyła ludowa kapela. Następnie wzięli¶my udział w wycieczce do pobliskiej miejscowo¶ci Strażnica, gdzie odwiedzili¶my muzeum z wystaw± czeskich ludowych instrumentów. Również w Strażnicy zwiedzali¶my skansen i miasteczko, gdzie odbywał się festyn z okazji ¶więta Winobrania. Dzień drugi upłyn±ł na zwiedzaniu zamku, pałacu i miasta Buchlovice, gdzie młodzież mogła się zapoznać z architektur± od czasów ¶redniowiecza do XIX wieku. Cennym do¶wiadczeniem była wizyta w Velehradzie, historycznym centrum ¶redniowiecznego Państwa Wielkomorawskiego.

Ostatni dzień wizyty po¶więcony był poznaniu kultury naszych gospodarzy. Uczestniczyli¶my w warsztatach zorganizowanych na terenie szkoły, które po¶więcone były zwyczajom zwi±zanym z: Nowym Rokiem, Wielkanoc±, Bożym Narodzeniem, Dożynkami. Spiewali¶my czeskie piosenki, degustowali¶my tradycyjne przysmaki, można było wykonać pisankę czy uple¶ć wielkanocny koszyczek. Ukoronowaniem czę¶ci warsztatowej były zajęcia taneczne. Druga czę¶ć dnia po¶więcona była zawodom sportowym, w których nie było przegranych- każdy mógł znalezć dyscyplinę dla siebie. Ostatni poranek po¶więcony był na pożegnania z rodzinami, nowymi kolegami i koleżankami. Czechy wspominać będziemy bardzo miło!!!!

W górę