Zespół Szkół Ogólnokształc±cych Integracyjnych nr 5 w Krakowie
Szkoła Podstawowa nr 105
im. Ludwiki Wawrzyńskiej
Gimnazjum nr 49
im. Kawalerów Orderu U¶miechu

Nasz adres:  os. Słoneczne 12, 31-957 Kraków,    e-mail: gim49krakow@tlen.pl

  1. STRONA GŁÓWNA
  2. REKRUTACJA
  3. O SZKOLE
  4. NAUCZYCIELE
  5. Z ŻYCIA SZKOŁY
  6. Słoneczna InteGRAcja
  7. DOKUMENTY

Wydarzenia- klasy 4-6 SP i gimnazjum


WYJAZD DO PORTUGALII- PROJEKT "DANCE WITH ME"

Projekt "Dance with me – Zatańcz ze mn±" zaowocował kolejnym wyjazdem uczniów i nauczycieli do szkoły partnerskiej. Tym razem była to szkoła w Chaves – w Portugalii.
15 stycznia 2015r grupa 5 uczniów i 3 nauczycieli wyruszyła w drogę. Po 12 godzinach podróży Portugalia przywitała ich ulewnym deszczem. Jednak gor±ce przyjęcie przez gospodarzy oraz atrakcyjny program, który przygotowali pozwoliły zapomnieć o niesprzyjaj±cej aurze. W planie znalazły się: zwiedzanie szkoły, lekcje języka portugalskiego i tańców ludowych, zwiedzanie miasta, wizyta u władz Chaves, a to był dopiero pocz±tek atrakcji. Potem były jeszcze całodobowa wycieczka do Guimaraes, kolebki Portugalii, zwiedzanie ¶redniowiecznego zamku i miasteczka.
Uczestnicy "Dance with me" mogli poznać nie tylko tradycje i zabytki Portugalii, ale też potrawy, zwyczaje rodzin, u których mieszkali, a przede wszystkim doskonalić język angielski – bo taki jest najważniejszy cel projektu. Dodatkow±, niewymiern±, ale kto wie, czy nie najcenniejsz± zdobycz± s± nowe przyjaznie, sympatia, jaka ł±czy młodzież z kilku europejskich szkół i fakt, ze trudno im było się rozstać ze sob±, gdy 19 stycznia odjeżdżali do swoich krajów.

W górę
INTERBLOK W GIMNAZJUM

W górę
JASEŁKA W SZKOLE

W górę
PROJEKT "DANCE WITH ME" W KRAKOWIE

STRONA PROJEKTU

W górę
GIMNAZJUM NR 49 LAUREATEM KONKURSU "PROJEKT Z KLASA"!

Jeste¶my laureatami Ogólnopolskiego Konkursu pod Honorowym Patronatem Pani Anny Komorowskiej: "Projekt z klas±"

Wśród 659 zgłoszonych projektów z całej Polski, nasz interdyscyplinarny i wieloaspektowy projekt o charakterze wolontariatu: Aby Senior brzmiało dumnie! został wytypowany ocen± jury wraz z 10 projektami do głównej nagrody- grantu pieniężnego. Grant będzie przeznaczony na realizację zaplanowanych działań w bież±cym roku szkolnym.
Wkrótce nasza szkoła otrzyma również Certyfikat "Dobrze zaPROJEKTowanej szkoły".
Projekt jest wieloetapowym, autorskim przedsięwzięciem opracowanym przez nauczyciela Aldonę Rumińsk±- Szalsk±. Realizowany jest na obecnym etapie z uczniami gimnazjum kl. I "c". (W poprzednich cyklach uczestniczyli nasi absolwenci uczniowie kl. III gim.A 2013/14).

CZYTAJ WIĘCEJ

W górę
GIMNAZJUM NR 49 LAUREATEM KONKURSU MAŁOPOLSKA SZKOŁA Z PASJA!


III edycja projektu edukacyjnego konkursu "Małopolska Szkoła z Pasj±" zakończyła się sukcesem dla naszego Gimnazjum.
Zajęli¶my II miejsce w kategorii szkół gimnazjalnych.
Praca konkursowa: "Juniorzy Seniorom" - SENIORALNY PROJEKT INTEGRACYJNY o charakterze wolontariatu, ukazywał znaczenie i potrzebę rozbudzania oraz podtrzymywania więzi międzypokoleniowych w różnych płaszczyznach wspólnej i różnej aktywnovci młodszych i starszych.

CZYTAJ WIĘCEJ

W góręKonkurs Fotograficzny: MOJE POZYTYWNE SPOJRZENIE !


Gratulujemy uczniowi klasy IVb Adrianowi Pawela za zakwalifikowanie się do półfinału konkursu fotograficznego. Opiekunem ucznia była p. Aldona Rumińska - Szalska. Konkurs obj±ł Honorowym Patronatem Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski, Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak oraz Kuratorium O¶wiaty w Krakowie. Podziękowania należ± się uczniom klasy IV b, którzy byli głównymi Bohaterami fotografii. Organizatorem Konkursu był MOS (Małopolski Ogród Sztuki) w Krakowie. Prace fotograficzne stanowiły ekspozycję fotograficzn± podczas wystawy w MOS na ul. Rajskiej 12 w Krakowie.

W góręWYJAZD DO CZECH- PROJEKT "DANCE WITH ME"


W dniach 12- 16.09.2014r. sze¶cioosobowa grupa młodzieży pod opiek± dwóch nauczycieli wzięła udział w kolejnym, już trzecim spotkaniu projektowym. Tym razem gospodarzem była czeska szkoła ZS Hutnik w Veseli nad Moravou wraz z rodzinami uczniów, którzy przyjęli do swoich domów nasz± młodzież. Cały program spotkania nastawiony był na realizację zadań projektowych, czyli poznaniu tańców regionalnych, zwyczajów, instrumentów oraz doskonalenie języka angielskiego.
Pierwszego dnia zostali¶my oficjalnie powitani przez władze miasta i szkoły, a następnie ogl±dali¶my pokaz tańca współczesnego i ludowego w wykonaniu uczniów szkoły, któremu towarzyszyła ludowa kapela. Następnie wzięli¶my udział w wycieczce do pobliskiej miejscowo¶ci Strażnica, gdzie odwiedzili¶my muzeum z wystaw± czeskich ludowych instrumentów. Również w Strażnicy zwiedzali¶my skansen i miasteczko, gdzie odbywał się festyn z okazji ¶więta Winobrania. Dzień drugi upłyn±ł na zwiedzaniu zamku, pałacu i miasta Buchlovice, gdzie młodzież mogła się zapoznać z architektur± od czasów ¶redniowiecza do XIX wieku. Cennym do¶wiadczeniem była wizyta w Velehradzie, historycznym centrum ¶redniowiecznego Państwa Wielkomorawskiego.

Ostatni dzień wizyty po¶więcony był poznaniu kultury naszych gospodarzy. Uczestniczyli¶my w warsztatach zorganizowanych na terenie szkoły, które po¶więcone były zwyczajom zwi±zanym z: Nowym Rokiem, Wielkanoc±, Bożym Narodzeniem, Dożynkami. Spiewali¶my czeskie piosenki, degustowali¶my tradycyjne przysmaki, można było wykonać pisankę czy uple¶ć wielkanocny koszyczek. Ukoronowaniem czę¶ci warsztatowej były zajęcia taneczne. Druga czę¶ć dnia po¶więcona była zawodom sportowym, w których nie było przegranych- każdy mógł znalezć dyscyplinę dla siebie. Ostatni poranek po¶więcony był na pożegnania z rodzinami, nowymi kolegami i koleżankami. Czechy wspominać będziemy bardzo miło!!!!

W górę

SLUBOWANIE KLAS I GIMNAZJUM NA RYNKU W KRAKOWIE

W górę
WYBORY ŻYCZLIWEGO UCZNIA

W górę